Cel projektu

Celem, projektu jest podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kompetencji 200 osób, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie umiejętności komputerowych – ECDL.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren jednego z powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego, sztumskiego, starogardzkiego lub nowodworskiego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 18 do 64 lat 
  • zamieszkuje teren jednego z następujących powiatów woj. pomorskiego :malborski, kwidzyński, tczewski, sztumski, starogardzki lub nowodworski,
  • posiada status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP lub osoby zatrudnionej (na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.), 
  • posiada wykształcenia max. średniego (nie ma wykształcenia wyższego).

Dokumentacja rekrutacyjna

Nowa dokumentacja rekrutacyjna do pobrania (DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 5 CZERWCA 2013 R.):