Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kompetencji 315 osób dorosłych , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie umiejętności komputerowych – ECDL.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren powiatu elbląskiego lub teren miasta Elbląg.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 25 do 64 lat, 
  • zamieszkuje teren powiatu elbląskiego lub teren miasta Elbląg,
  • posiada status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP,
  • posiada wykształcenia max. średnie (nie ma wykształcenia wyższego).

Dokumentacja rekrutacyjna

Nowa dokumentacja rekrutacyjna do projektu "Już potrafię - ECDL to proste II" - do pobrania (GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY BEZROBOTNE):