Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kompetencji 205 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie umiejętności komputerowych – ECDL.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren jednego z powiatów: elbląski, braniewski, iławski lub mieszkających na terenie miasta Elbląga.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 25 do 64 lat, 
  • zamieszkuje teren jednego z następujących powiatów woj. warmińsko-mazurskiego : elbląskiego, braniewskiego, iławskiego lub miasta Elbląg,
  • posiada status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP lub osoby zatrudnionej (na podstawie umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.),
  • posiada wykształcenie max. średnie (nie ma wykształcenia wyższego).

Dokumentacja rekrutacyjna

Nowa dokumentacja rekrutacyjna do pobrania (DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2013 R. - GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY PRACUJĄCE I BEZROBOTNE):